Introductie van het boek

Ook in deze tijd zijn er mensen die de ervaring hebben dat Christus aan hen verschenen is zoals dat in het Nieuwe Testament en in de geloofstraditie beschreven staat. Er wordt echter niet vaak over gesproken. Sommigen zwijgen over deze geloofservaring omdat zij bang zijn voor reacties van anderen, anderen omdat ze het moeilijk vinden deze kostbare ervaring prijs te geven.

foto ACV boek De ervaring betekent echter veel voor hen en heeft een grote invloed op hun verdere leven.

Berthilde van der Zwaag heeft hier onderzoek naar gedaan voor haar afstuderen aan de theologische faculteit van Vrije Universiteit. Het onderzoek betreft de achtergrond van de ervaring, wat er op dat moment aan de hand is in het leven van mensen die het meemaken, hoe de verschijning er uit ziet en wat het voor hen betekent. Vervolgens kijkt ze naar de redelijkheid van de ervaring. Daarbij is de vraag aan de orde of deze ervaringen echt een contact met een andere werkelijkheid kunnen zijn geweest of dat dit de persoonlijke interpretatie is van de mensen die deze indrukwekkende ervaring gehad hebben. Mensen zijn immers gebonden aan de beperkingen van het menszijn en het leven op deze wereld. Kan er dan een ontmoeting zijn met de geheel andere goddelijke werkelijkheid die ons overstijgt, zoals de betrokken mensen beweren?


♦ Uitgeverij Kok heeft de vaste prijs van dit boek (€23,50) losgelaten. U kunt het boek nu bij mij bestellen voor slechts €10, dat is exclusief de verzendkosten van €3,65. U kunt dit bij voorkeur per e-mail doen, bijvoorbeeld via de Contact knop.


Iets over de inhoud
Een oproep in diverse bladen om mee te werken aan onderzoek naar verschijningservaringen leverde zevenendertig bruikbare reacties op, zowel van mannen als vrouwen. Op het moment van de ervaring waren zij in de leeftijd van zeven tot ruim tachtig jaar. De reacties kwamen uit de protestantse en de katholieke geloofstraditie, maar ook van mensen die geen geloofsachtergrond hebben. In hun brieven vertellen zij Christus te hebben gezien of zijn stem te hebben gehoord. Zij zijn door de ervaring diep geraakt en hebben het hun verdere leven met zich meegedragen als een kostbaar geschenk. Hun verhalen bevatten veel overeenkomsten. Het eerste dat opvalt is de zekerheid bij ieder dat de verschijningsgestalte Christus is. In veel brieven wordt geschreven over zijn ogen, de liefde die hij uitstraalt en dat hij zijn handen zegenend naar hen uitstrekt.
Enkele citaten: Anderen horen een stem die tot hen spreekt. Meestal is dat één korte zin die te maken heeft met wat er op dat moment speelt in hun leven. Iedereen geeft aan dat het gebeuren hen geheel onverwachts overkwam, zonder te weten dat het mogelijk was. Men oefende zelf geen enkele invloed uit op het ontstaan en het in stand houden van de ervaring. De meesten benoemen het als genade. Het heeft een grote invloed op het verdere leven: men ervaart een diepere kennis over het leven en merkt een blijvende verbondenheid met God of Christus. Men heeft het gevoel geborgen te zijn. Voor de betrokkenen was de verschijning volstrekt gezaghebbend: zo helder en zeker als de gewone werkelijkheid. Er is geen moment van twijfel. Door anderen wordt het dikwijls afgedaan als hallucinatie of projectie van eigen verlangens. De reacties zijn binnen en buiten de kerk ongeveer gelijk.
Het onderzoek naar deze ervaringen gaat om de vraag of er redelijke argumenten zijn die de bewering van mensen dat zij Christus hebben waargenomen kunnen onderbouwen. Bij het onderzoek is gekozen voor de insteek van de praktijk- georiënteerde rationaliteit, gangbaar in de geesteswetenschappen. De verhalen van mensen over hun ervaring, zijn het uitgangspunt van het onderzoek.


Interviews
Publicaties
Lezingen